GENETĘK-KALITIM
GENETİK  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Ziyaretci defteri
  BİLMEDİKLERİNİZ
  HÜCRE
  GENETIK
  => RNA
  => mendel
  => mendel yasaları
  => genlerin etkileşimi
  => DNA ve kromozomlar
  => kromozomal parça değişimi(krosing over)
  => genetik kod
  => doğuştan gelenler sonradan kazanılanlar
  => gen düzenlemesi
  => kalıtımsal değişimler
  => doğal seçilim ve evrim
  HAYVANLAR
  BİTKİLER
  CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ
  HER TELDEN
  GENETİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTEYENLERE
  KAN GRUPLARI
  BİYOLOJİ SORULARI
  HİKAYELER
  BİZİM HOCALARIN ELEŞTİRİLECEK YÖNLERİ
  ŞİİRLER
  STEVEN
  BİRAZ DA GÜLELİM
  BANA TAKIL HAYATIN KARARSIN
  SİNEMA
  KANKALARIM'A
  AŞK TESTLERİ
  EN ÜCRA SIRLAR
  KÖTÜ KÖTÜ SÖZLER
  güzel menekşem
KİŞİYE ÖZEL Bİ MEKAN
DNA ve kromozomlar

 

Genlerin moleküler temeli deoksiribonükleik asittir (DNA). DNA da 4 tipteki bir nükleotitler zincirinden oluşur: adenin (A), sitozin (C), guanin (G), ve tiyamin (T). Genetik enformasyon (kalıtım bilgisi) nükleotitlerin dizilişinde bulunmakta olup, genler DNA zinciri boyunca uzanan diziler olarak mevcuttur. [120] Bu kuralın dışında kalabilen tek istisna virüslerdir; virüsler bazen DNA yerine benzeri olan RNA molekülü kullanırlar; çünkü virüslerin genetik materyeli RNA’dır. [121] DNA, normal olarak, ikili sarmal biçimde dolanan iki “iplik”li bir moleküldür.


DNA’nın iki ipliğinden birindeki her nükleotit, karşıt iplikteki nükleotit partneriyle bir çift oluşturur; yani A, T ile bir çift oluşturur, C de G ile… Dolayısıyla iki iplikten her biri, diğer iplikten gelen fazladan enformasyon sayesinde, tüm gerekli enformasyona sahip bulunur. DNA’nın bu yapısı, kalıtımın fiziksel temelidir. DNA ikileşmesinde, ipliklerin bölünmesiyle ve her ipliğin yeni iplik partnerinin bir şablonu (kalıbı) olarak kullanılmasıyla, genetik enformasyon kopyalanır. [122] Genler, kromozomlar dediğimiz, DNA dizisi zincirleri boyunca çizgisel bir düzende sıralanmışlardır. Bakterilerde her hücrenin, basit bir dairesel kromozoma sahip olmasına karşılık, bitki ve hayvanların da dahil bulunduğu ökaryot organizmalar çoklu çizgisel kromozomlar halinde düzenlenmiş DNA’lara sahiptirler. Bu DNA iplikleri son derece uzundur; örneğin en uzun insan kromozomu 247 milyon baz çiftini içerecek uzunluktadır. [123] Bir kromozomun DNA’sı, kromatin denilen bir madde oluşturarak DNA’ya girişleri yöneten ve denetleyen yapısal proteinlerle birleşmiş durumdadır. Ökaryotlarda kromatin genellikle nükleozomlardan oluşur. [124] Bir organizmadaki kalıtımsal materyel bütününe (yani, genellikle, tüm kromozomlarındaki DNA dizilerinin tamamına) genom adı verilir.


Haploit [125]organizmaların her kromozomundan yalnızca bir kopyaya sahip olmalarına karşın, hayvanların çoğu ve birçok bitkinin dahil olduğu diploitler, her kromozomundan iki kopyaya ve dolayısıyla her geninden iki kopyaya sahip olmakla nitelenirler. [126]Bir genin ebeveynden (biri anneden, biri babadan) alınmış iki aleli “kardeş kromatitler”in “lokus”larında [127]yer alırlar. Hücrelerin üç tip bölünme biçimi: Basit bölünme, mitoz bölünme, mayoz bölünmeOrganizmanın cinsiyetinin belirlenmesinde rol oynayan, özelleşmiş kromozomlar olan “cinsel (cinsiyeti belirleyen) kromozomlar”da [128] bir istisna sözkonusudur. [129] Bu kromozomlardan (örneğin insandaki 23. kromozom çiftinden), insanlarda ve memelilerde çok az gene sahip olan Y kromozomu erkeklik özelliklerinin gelişimini başlatmasına karşın, diğeri, Y kromozomu, öteki kromozomlara benzemekte olup, cinsel belirlenmeyle ilgili olmayan birkaç gen içerir. Dişiler X kromozomundan iki kopyaya sahip olurlarken, erkekler bir X, bir de Y kromozomuna sahip olurlar. Dolayısıyla, “cinsel bağlantı” (İng. sex-linked) [130] düzensizlikleri (hastalıkları) olarak ortaya çıkan alışılmadık kalıtım örnekleri de X kromozomunun kopyasındaki bu sayısal farklılıktan ileri gelir.

 

gzmsteven  
  steven strait  
Reklam  
   
STEVEN AŞKISI  
  STEVEN STRAİT---ÇOK DATLU+22 YAŞINDA+TAM BENLİK  
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GİZEM AND STEVEN